DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Para Teorisi IKS   310 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.HAKKI ÇİFTÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.HAKKI ÇİFTÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin paranın ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini anlayabilecekleri, finansal sistemi analiz edebilecekleri ve para politikalarını tartışabilecekleri temel bir altyapı sunmaktır.
Dersin İçeriği
Para teorisi ve politikası, paranın fonksiyonlarını, paranın ekonomik aktiviteler üzerindeki etkilerini ve Merkez Bankalarının para politikası araçlarını kullanarak ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklamaya çalışır. Dersin ilk yarısında finansal kurumlar ve bankacılık sistemi hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın tanım, özellikler ve işlevlerini bilir
2) Paranın tarihsel gelişimini bilir
3) Para politikası ve büyüme arasındaki ilişkiyi kavrayabilir
4) Para politikasının araç ve amaçlarını bilir
5) Para politikası uygulamalarını kavrayabilir
6) Türkiye ekonomisinde uygulanmakta olan para politikasını tartışabilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finansal Sistem ve Diğer Bazı Başlıklar Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
2 Para Talebi Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
3 Para Arzı Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
4 Faiz Haddinin Belirlenmesi Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
5 Döviz Kurunun Belirlenmesi Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
6 Ekonominin Genel Dengesi Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
7 Parasal Aktarma Kanalları Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
8 Ara Sınav Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Yazılı Sınav
9 Enflasyonun Nedenleri Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
10 Para Politikasının Amaçları Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
11 Merkez Bankası Bağımsızlığı Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
12 Maliye Politikası İle Para Politikası Etkileşimi Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
13 Para Poltikası Rejimleri 1: Parasal Kontrol Ve Döviz Kuruna Dayalı Rejimler Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
14 Para Politikası Rejimleri 2: Enflasyon Hedeflemesi Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
15 Para Politikasının Araçları Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Mishkin, F. S. (2000). Para teorisi-politikası. Çev. İlyas Şıklar ve diğerleri). İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi. Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar