DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Econometric Models II * ECMS   402 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Zaman Serileri Modellerinin tüm yönlerini tamamen öğrenmiş olmaları, Tek Değişkenli; Çok Değişkenli Zaman Serileri Modellerinin ve bu konudaki farklı modelleme yöntemlerinin tamamını kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere ekonomik teori ve ekonometrik yöntemlerin uygulamalarını sağlamak için tasarlanan iki dönemlik bir serinin ikincisidir. Ekonometrik yöntemlere ayrıntılı bir bakış getirilecek ve en yararlı olduğu düşünülen uygulamalar anlatılacaktır. Farklı veri ve ileri tahmin yöntemleri dikkate alınarak iktisadi çıkarsamalar yapılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Zaman Serisi Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
2 Zaman Serisi Modelleri: Sınıflandırma İlgili Okuma ve Problem Seti
3 Zaman Serisi Modelleri: Sınıflandırma İlgili Okuma ve Problem Seti
4 Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
5 Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
6 Çok Değişkenli Zaman Serisi Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
7 Çok Değişkenli Zaman Serisi Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
8 Arasınav
9 Zaman - Değişimli Oynaklık Modellemesi İlgili Okuma ve Problem Seti
10 Zaman - Değişimli Oynaklık Modellemesi İlgili Okuma ve Problem Seti
11 Zaman - Değişimli Oynaklık Modellemesi İlgili Okuma ve Problem Seti
12 Tek Değişkenli GARCH Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
13 Tek Değişkenli GARCH Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
14 Çok Değişkenli GARCH Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
15 Çok Değişkenli GARCH Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar