DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basic Law FEAS   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü İrem TÖRE
Dersi Verenler
İREM TÖRE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hukuka giris dersinin amaci ogrencilerin hukuka hakim olan genel kavramlar ve hukuk duzeni basta olmak uzere, ozellikle hukuka neden ihtiyac duyuldugu, hukuk alaninda kullanilan metodlar ve hukuk dallari hakkinda bilgi sahibi olmalarini saglamaktir.
Dersin İçeriği
Bu derste hukukun temel kavramlari, hukukun kaynaklari, hukuk ve sosyal dozen arasindaki iliski, hukukun sujeleri, hukukun dallari ve turk yargi sistemi ele alinan baslica konulardir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin sonunda öğrencinin hukukun temel kavramlarına hakim olması beklenir.
2) Dersin sonunda öğrenci Turk hukuk sisteminin işleyişini tanır.
3) Hukukun temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar / etkileşimleri açıklamak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı hakkında bilgi verilmesi. Hukukun Anlamı ve Toplumu Düzenleyen Kurallar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hukuk Kavramı ve Unsurları, Hukuk Kurallarının Niteliği,Müeyyide Kavramı ve Türleri. Pozitif Hukukun Dalları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Grup Çalışması
3 Hukukun Kaynakları; Yazılı ve Yazılı Olmayan Kaynaklar, Yardımcı Kaynaklar. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hukuk Kurallarının Uygulanması, Pozitif Hukukun Dalları. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Grup Çalışması
5 Hak Kavramı ve Hakkın Türleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hakların Kazanılması ve Kaybı, Hakları Kazandıran ve Kaybettiren Etkenler ve Hukuki İşlemin Türleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
7 Hakların Kazanılmasında İyi niyet (Sübjektif İyi niyet) Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Hakların Korunması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
10 Kişilik ve Çeşitleri, Kişiliğin kazanılması ve sona ermesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kişinin Ehliyetleri, Hak Ehliyeti-Fiil Ehliyeti; FiilEhliyetinin Şartları ve Kapsamı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yerleşim Yeri (İkametgah), Unsurları ve Türleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Zilyetlik, Tapu Sicili:Kavram, Unsurları, Tapu Siciliİşlemleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Mülkiyet: Kavram, Konusu, Türleri, Kazanılması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
15 Örnek olay çözümü Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sinavi Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar