DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statistics II * ECMZ   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı örneklem verisini kullanarak kitle parametre ya da parametrelerinin nasıl tahmin edileceği ve bunlarla ilgili testlerin nasıl yapılacağı bilgisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste örnekleme dağılımları, tek ve iki kitle için hipotez testleri ve güven aralıkları, ki-kare bağımsızlık testi ve basit doğrusal regresyon modeli konuları incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme dağılımı Ders kitabının ilgili bölümü
2 Nokta tahmini ve tahmin edicinin özellikleri Ders kitabının ilgili bölümü
3 Hipotez testi ve hata tipleri Ders kitabının ilgili bölümü
4 Nokta tahmini ve tahmin edicinin özellikleri Ders kitabının ilgili bölümü
5 Tek yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü
6 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü
7 İki yığın parametreleri ile ilgili hipotez testleri Ders kitabının ilgili bölümü
8 Vize sınavı
9 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü
10 Tek yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü
11 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü
12 İki yığın parametreleri ile ilgili güven aralıkları Ders kitabının ilgili bölümü
13 Çapraz tablolar ve ki-kare bağımsızlık testi Ders kitabının ilgili bölümü
14 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü
15 Korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizi Ders kitabının ilgili bölümü
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar