DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mathematics II * ECMZ   104 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematik II dersinin amacı İ. İ. B. F. öğrencilerine temel matematik bilgisi vermektir. Bunun yanında işletme, iktisat ve sosyal bilimlerde karşılaşılabilecek problemlerin oluşturulması ve çözümü için deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Anti-türev ve (İlkel) Belirsiz İntegral, Değişken Değiştirme Yöntemi, Diferansiyel Denklemler; Büyüme ve Küçülme, Belirli İntegral, Diferansiyel Hesabın (Kalkülüsün) Temel Teoremi, İşletme ve İktisat Problemleri, İki Eğri Arasındaki Alan, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi, İki veya Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türevler, Diferansiyeller, Zincir Kuralı, İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum, Lagrange Çarpanları, İşletme ve İktisat Uygulamaları, Matris Tanımı, Matrislerde Cebirsel İşlemler, Özel Matrisler, Determinant, Matrisler ve Lineer Denklemler, Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İNTEGRAL Anti-türev ve (İlkel) Belirsiz İntegral Değişken Değiştirme Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
2 Diferansiyel Denklemler; Büyüme ve Küçülme Değişken Değiştirme Yöntemi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
3 Belirli İntegral Diferansiyel Hesabın (Kalkülüsün) Temel Teoremi İşletme ve İktisat Problemleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
4 İki Eğri Arasındaki Alan İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
5 Kısmi (Parçalı) İntegrasyon Yöntemi İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
6 ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR VE KISMİ TÜREVLER İki veya Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlar Kısmi Türevler İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
7 Genel Problemler ve Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
8 Arasınav
9 Diferansiyeller Zincir Kuralı İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
10 İki Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum ve Minimum İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
11 Lagrange Çarpanları İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
12 MATRİSLER VE DETERMİNANTLAR Matris Tanımı, Matrislerde Cebirsel İşlemler, Özel matrisler, Determinant İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
13 Matrisler ve Lineer Denklemler İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
14 Lineer Denklem Sistemlerinin Cramer Kuralı ile Çözümü İşletme ve İktisat Uygulamaları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
15 Genel Problemler ve Uygulamalar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar