DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Econometrics I ECMZ   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.CEVAT BİLGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin analizinde ekonometrininin kullanımı ile ilgili teorik donanımın sağlanması. Bu amaçla ekonometrik tanım ve kavramların anlaşılması ekonometri ile ilgili istatistiki çözümlemelerin yapılmas ve bunların yorumlanması.
Dersin İçeriği
Regresyon kavramı, iki değişkenli regresyon ve EKK tahmin yöntemi, klasik doğrusal regresyon modeli varsayımları, iki değişkenli ve çok değişkenli regresyon modeli tahmin ve çıkarsama, kukla değişkenli regresyon, klasik model varsayımlarının ihlali ve sonuçları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Regresyon kavramını açıklanması
2) İki değişkenli regresyonu tanımlanması ve EKK tahmin yöntemini uygulanması
3) İki-değişkenli regresyon modeli ile ilgili istatistiksel çıkarsamaların yapılması
4) Regresyon modelleri ile iligili farklı fonksiyonel biçimlerin açıklanması
5) Çok değişkenli regresyon modelinin tanımlanması ve istatistiksel çıkarsama
6) Kukla değişken modellerinin tanımı, tahmini ve istatiksel çıkarsamalar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Regresyon kavramının içeriği ve temel bilgilier Kaynak okuma Anlatım
2 İki değişkenli regresyon tahminine giriş Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 EKK tahmin yönteminin içeriği, varsayımları ve uygulanması Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 EKK tahmin edicilerin özellikleri Kaynak okuma Anlatım
5 İki-değişkenli regresyonda güven aralığı tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 İki-değişkenli regresyonda hipotez testleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Regresyon modellerinin fongsiyonel formları Kaynak okuma Anlatım
8 Arasınavı İşlenmiş konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 Çok değişkenli regresyon analizine giriş Kaynak okuma Anlatım
10 Çok değişkenli regresyonda tahmin sorunu Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Çok değişkenli regresyonda güven aralığı ve hipotez testleri Kaynak okuma
12 Kısıtlanmış EKK yöntemi: doğrusal eşitlik kıstlarının test edilmesi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Regresyon modlellerinin yapısal istikrar testi: Chow test yöntemi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kukla değişken regresyon modellerine giriş ve ANOVA modeli Kaynak okuma Anlatım
15 ANCOVA modelleri, kukla değişkenli yapısal istikrar testi ve mevsimsel kukla değişkenler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Dönemsonu Sınavı Tüm ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar