DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mathematical Economics I ECMZ   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel yöntemler kullanılarak ve matematiksel modeller geliştirerek iktisadi unsurlara arasındaki ilişkilerin analizi ve anlaşılması
Dersin İçeriği
Farklı piyasalarda kar maksimizasyonu, keynesyen çarpan, iktisadi modellere matris uygulamaları, kısıtsız ve kısıtlı optimizasyonlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı piyasalarda kar maksimizasyonunu analizi ve çözümlenmesi
2) Matris teorisini iktisadi modellere uygulanması
3) Çok değişkenli kısıtlı ve kısıtsız optimizasyonları çözümlenmesi ve açıklanması
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kar maksimizasyonu: tam rekabet piyasası ve tekelci piyasa Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Kar maksimizasyonu: duopol ve oligopol Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Makro model ve matrise giriş Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Matris cebiri ve Cramer kuralı Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tek ve ikili piyasada matris analizi Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Farklılaştırılmış ürünler üreten iki firtmalı piyasa Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Keynesyen ve IS-LM modelinin matris analizi Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İşlenmiş konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 Çok değişkenli matematik Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kyenesyen denk bütçe çarpanı, IS-LM denk bütçe çarpanı, IS-LM eğimleri Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kısıtsız optimizasyona giriş Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Çok değişkenli optimizasyon Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Maliyet minimizasyonu, fayda maksimizasyonu Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Harcama minimizasyonu Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Gözden geçirme Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Tüm ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar