DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Operations Research I * ECMZ   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, nicel karar verme tekniklerini kullanma, problem tanımlama, model kurma ve çözümleme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Yöneylem Araştırması konularından problem tanımlama, model kurma ve çözümleme, doğrusal programlama, ulaştırma - atama problemleri, şebeke problemleri ve CPM /PERT ile proje yönetimi incelenerek bunlarla ilgili modellerin oluşturulması ve çözüm yöntemleri incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karar problemlerinin yapısı, problem tanımlama ve model kurma öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
2 Doğrusal programlamaya giriş ve grafiksel yöntem ile çözüm öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
3 Doğrusal programlama problemlerinin simpleks yöntemi ile çözümü (I) öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
4 Doğrusal programlama problemlerinin simpleks yöntemi ile çözümü (II) öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
5 Optimum çözüm sonrası dualite ve duyarlılık analizlerin gerçekleştirilmesi öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
6 Bilgisayar uygulaması (Doğrusal programlama problemlerinin çözümü ve duyarlılık analizi) öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
7 Tam sayılı programlama ve Gomory kesme düzlemi algoritması öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
8 Ara Sınav
9 Ulaştırma modelleri ve çözüm algoritmaları öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
10 Atama modelleri ve çözüm algoritmaları öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
11 Aktarma modelleri ve çözüm algoritmaları öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
12 Şebeke analizi; şebeke modellerinin oluşturulması ve çözümü öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
13 Şebeke analizi; CPM yöntemi öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
14 Şebeke analizi; PERT yöntemi öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
15 Proje planlanmasında maliyet-zaman ilişkisi ve projenin hızlandırılması öğrenci haftalık ders programından ilgili bölümleri ders kitabından çalışır
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar