DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Economic Statistics * ECMS   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HÜSEYİN GÜLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi araştırmalara ilişkin veri tabanlarından Türkiye ekonomisi bazında toplanacak serilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilerek istatistiğin iktisat alanındaki yerinin uygulamalı olarak gösterilmesi.
Dersin İçeriği
Veri kaynakları; Merkez Bankası ve OECD öncü göstergeleri; trend analizi; endeks çeşitleri (dış ticaret endeksleri, fiyat endeksleri, tüketici güven endeksi, sektörel güven endeksleri); çeşitli istatistikler (yapı izin, konut satış ve konut fiyat istatistikleri gibi); verilerin okunması; enflasyon hesabı ve düzeltmeler; gayri safi yurt içi hasılanın bazı yapısal özellikleri; ekonomideki dalgalanmalar; Kitchin, Kuznets, Kondratieff çevrimleri; mali ve parasal istatistikler; risk ve ölçülmesi temel konulardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisadi araştırmalardaki veri çeşitleri , göstergeler, değişken ve grafik türleri, temel istatistiksel kavramlar İlgili Okuma
2 Pratik, teorik ve muhasebe yaklaşımları ile veri okuma yöntemleri İlgili Okuma ve Uygulama
3 Endeks kavramı, çeşitleri (basit ve bileşik endeksler; Laspeyres, Paasche ve Fisher endeksleri); endekslerde tartılandırma ve yorumları İlgili Okuma ve Uygulama
4 Pratik, teorik ve muhasebe yaklaşımları ile veri okuma yöntemleri İlgili Okuma ve Uygulama
5 Talep-arz üretim yönünden ekonomik gelişmeleri izleme yöntemleri; sektörel beklenti-güven endeksleri İlgili Okuma ve Uygulama
6 Enflasyon ve fiyat endeksleri yorumları; milli gelirin bazı yapısal özellikleri İlgili Okuma ve Uygulama
7 Ekonomideki dalgalanmalar (Kitchin çevrimleri, Juglar eğrileri, Kuznets ve Kondratieff çevrimleri); öncü, eş zamanlı ve gecikmeli göstergeler İlgili Okuma ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Türkiye'de uygulanan dış ticaret ve sanayi istatistikleri; mali ve parasal istatistikler İlgili Okuma ve Uygulama
10 Risk kavramı ve ölçümü; finansal tabloların yorumlanması İlgili Okuma ve Uygulama
11 Borsa ve Kalkınma endeksleri İlgili Okuma ve Uygulama
12 Ekonominin izlenmesi ve fiyatlar; tüketici fiyatları I-Endeksi İlgili Okuma ve Uygulama
13 Döviz kuru piyasası ve dış kaynak girişi; OECD ve Merkez Bankası öncü göstergeler endeksleri İlgili Okuma ve Uygulama
14 Regresyon ve trend analizinin iktisadi uygulamaları İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama
15 Zaman serileri yöntemlerine ilişkin bazı analizler İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar