DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statistical Algorithms and Programming * ECMS   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere problem çözümü için algoritma geliştirme becerisini aşılamak, algoritmalarını bilgisayar programına çevirme bilgisini kazandırmak ve istatistikte sıklıkla kullanılan algoritmaları tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Derste bilgisayar, algoritma ve akış şemaları tartışıldıktan sonra bilgisayarda veri yapısı, matematiksel işlemler, koşul ve döngüler, alt program ve fonsiyonlar, sıralama algoritmaları ve programın analiz edilmesi konuları incelenecektir. Ayrıca yazılan algoritmalar Scratch ve MATLAB kullanılarak kodlanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar: Bilgisayar, bilgisayar programı, algoritma, akış şeması, derleyici Ders kitabı 1: Bölüm 1-4. Ders kitabı 2: Bölüm 1
2 Temel kavramlar: Bilgisayar, bilgisayar programı, algoritma, akış şeması, derleyici Ders kitabı 1: Bölüm 1-4. Ders kitabı 2: Bölüm 1
3 Bilgisayar programının yapısı, program tasarımı, böl ve fethet: alt program ve fonksiyonlar, MATLAB ortamı ve scritpleri Ders kitabı 1: Bölüm 6 ve 11. Ders kitabı 2: Bölüm 4. Ders kitabı 3: Bölüm 1 ve 2
4 Temel kavramlar: Bilgisayar, bilgisayar programı, algoritma, akış şeması, derleyici Ders kitabı 1: Bölüm 1-4. Ders kitabı 2: Bölüm 1
5 Değişkenler, sabitler, diziler, açıklamalar Ders kitabı 1: Bölüm 7 ve 12. Ders kitabı 2: Bölüm 5. Ders kitabı 3: Bölüm 1 ve 2
6 Temel matematiksel işlemler. Örnek algoritma: Ortalama ve varyans hesabı Ders kitabı 1: Bölüm 8. Ders kitabı 2: Bölüm 5. Ders kitabı 3: Bölüm 1 ve 2
7 Koşullar: if-then-else ve switch-case. Örnek algoritma: Sıralanmış veride medyan hesabı Ders kitabı 1: Bölüm 9. Ders kitabı 2: Bölüm 6. Ders kitabı 3: Bölüm 3
8 Vize sınavı
9 Döngüler. Örnek algoritma: Yeniden ortalama ve varyans hesabı. Fibonacci sayıları ve altın oran. Asal sayılar. Matris çarpımı Ders kitabı 1: Bölüm 10. Ders kitabı 2: Bölüm 7. Ders kitabı 3: Bölüm 4
10 Döngüler. Örnek algoritma: Yeniden ortalama ve varyans hesabı. Fibonacci sayıları ve altın oran. Asal sayılar. Matris çarpımı Ders kitabı 1: Bölüm 10. Ders kitabı 2: Bölüm 7. Ders kitabı 3: Bölüm 4
11 Alt program ve fonksiyonlar Ders kitabı 1: Bölüm 11. Ders kitabı 2: Bölüm 4. Ders kitabı 3: Bölüm 2 ve 6
12 Alt program ve fonksiyonlar Ders kitabı 1: Bölüm 11. Ders kitabı 2: Bölüm 4. Ders kitabı 3: Bölüm 2 ve 6
13 Sıralama ve arama algoritmaları. Örnek algoritma: Sıra istatistikleri, sıra sayılı istatistikler ve medyan Ders kitabı 1: Bölüm 14. Ders kitabı 2: Bölüm 9. Ders kitabı 3: Bölüm 13
14 Sıralama ve arama algoritmaları. Örnek algoritma: Sıra istatistikleri, sıra sayılı istatistikler ve medyan Ders kitabı 1: Bölüm 14. Ders kitabı 2: Bölüm 9. Ders kitabı 3: Bölüm 13
15 Programı analiz etme Ders kitabı 1: Bölüm 15
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar