DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Optimization * ECMS   305 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSEMİN PAKSOY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Optimizasyon yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması yolu ile öğrencilere analitik düşünme ve problem çözme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Optimizasyon teorisine giriş, kısıtlanmamış fonksiyonlarda global maksimum yada minimum için gerek ve yeter koşullar, Newton-Raphson yöntemi, kısıtlanmış sürekli fonksiyonların optimizasyonu, eşitlik halindeki kısıtlarda Lagranj yöntemi, doğrusal programlama ve simpleks yöntemi, duyarlılık analizi, eşitsizlik halindeki kısıtlarda Lagranj yönteminin genişletilmesi, doğrusal olmayan kısıtlanmış problemlerde Kuhn-Tucker gerekli koşularının belirlenmesi, doğrusal olmayan programlama algoritmaları, gradyan iniş yöntemi, kuadratik programlama, geometrik programlama ve stokastik programlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Optimizasyon teorisine giriş Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
2 Kısıtlanmamış fonksiyonlarda global maksimum yada minimum için gerek ve yeter koşullar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
3 Newton-Raphson yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
4 Kısıtlanmış sürekli fonksiyonların optimizasyonu Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
5 Eşitlik halindeki kısıtlarda Lagranj yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
6 Doğrusal programlama ve simpleks yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
7 Duyarlılık analizi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
8 Arasınav
9 Eşitsizlik halindeki kısıtlarda Lagranj yönteminin genişletilmesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
10 Doğrusal olmayan kısıtlanmış problemlerde Kuhn-Tucker gerekli koşularının belirlenmesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
11 Doğrusal olmayan programlama algoritmaları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
12 Gradyan iniş yöntemi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
13 Kuadratik programlama Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
14 Geometrik programlama Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
15 Stokastik programlama Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar