DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Econometrics II ECMZ   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin analizinde ekonometrininin kullanımı ile ilgili teorik donanımın sağlanması. Bu amaçla ekonometrik tanım ve kavramların anlaşılması ekonometri ile ilgili istatistiki çözümlemelerin yapılmas ve bunların yorumlanması.
Dersin İçeriği
Çokludoğrusallık, değişen varyans ve otokorelasyon sorunları, ekonometrik modelleme, eşanlı denklem modelleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çokludoğrusallık sorununun tanımlanması ve açıklanması
2) Modelde çokludoğrusallık sorununun tespiti
3) Çokludoğrusallığa yönelik düzeltici önlemlerin tanımlanması ve uygulanması
4) Değişen varyans sorununun tanımlanması ve açıklanması
5) Modelde değişen varyans sorununun tespiti
6) Değişen varyansa yönelik düzeltici önlemlerin tanımlanması ve uygulanması
7) Otokorelasyon sorununun tanımlanması ve açıklanması
8) Modelde otokorelasyon sorununun tespiti
9) Otokorelasyona yönelik düzeltici önlemlerin tanımlanması ve uygulanması
10) Ekonometrik model kurmada model tanımlama ve tanı testlerinin yapılması
11) Eşanlı denklem modellerinin açıklanması ve uygun tahmin yöntemlerinin uygulanması
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çoklu doğrusallık sorunu ve bu sorunun pratik sonuçları Kaynak okuma Anlatım
2 Çokludoğrusallığın tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Çokludoğrusallığıa yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Değişen varyans sorunu ve bu sorunun pratik sonuçları Kaynak okuma Anlatım
5 Değişen varyansın tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Değişen varyansa yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Otokorelasyon sorunu ve bu sorunun pratik sonuçları Kaynak okuma Anlatım
8 Arasınavı Ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav
9 Otokorelasyonun tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Okokorelasyona yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Ekonometric modellemede model tanımlama hataları Kaynak okuma
12 Tanımlama hatalarına yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Eşanlı denklem modellerinin yapısı ve içeriği Kaynak okuma Anlatım
14 Eşanlı denklem modellerinde belirlenme sorunu Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Eşanlı denklem modellerinde tahmin yöntemleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Dönemsonu Sınavı Tüm içeriğin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar