DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mathematical Economics II ECMZ   304 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.KENAN LOPCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematiksel yöntemler kullanılarak ve matematiksel modeller geliştirerek iktisadi unsurlara arasındaki ilişkilerin analizi ve anlaşılması
Dersin İçeriği
Birinci dereceden diferansiyel denklemler, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, birinci dereceden fark denklemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birinci dereceden differansiyel denklemleri açıklanması
2) Birinci dereceden diferansiyeal denklemlerinin iktisattaki uygulamalarını çözümlenmesi
3) Yüksek dereceden fark denklemlerini açıklanması
4) Yüksek dereceden fark denklemlerinin iktisattaki uygulamalarını yapılması
5) Birinci dereceden fark denklemlerini açıklanması ve iktisadi uygulamalarının analiz edilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonomik dinamikler, integral matematiği ve integralin iktisadi uygulamaları Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Sabit katsayılı ve sabit terimli birinci dereceden diferansiyel denklemler Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İktisadi Uygulama: piyasa fiyatı dinamikleri Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Değişken katsayı ve değişken terimli denklemler Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Tam diferansiyel denklemler Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Doğrusal olmayan diferansiyel denklemler, diferansiyel denklemlerin grafik çözümlemesi Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 İktisadi uygulama: Solow büyüme modeli Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınavı Ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav
9 Sabit katsayı ve sabit terimli ikinci dereceden dif.denklemler Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Karmaşık sayılar ve çevrimsel fonksiyonlar Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Karmaşık kök analizi Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 İktisadi uygulama: fiyat beklentilerine dayalı piyasa modeli Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İktisadi uygulama: Enflasyon ve işsizlik arasındaki etkileşim Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Değişken terimli dif.denklemler Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Birinci dereceden fark denklemleri Kaynak Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Dönem sonu sınavı Tüm içeriğn çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar