DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Selected Topics in Econometrics ECMS   302 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, belirlenen okumaları yoğun bir şekilde tartışarak öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Öğretim üyelerinin ilgi alanlarını yansıtan özel konular zaman zaman sunulabilir. Bu nedenle konular değişkenlik gösterebilir, ancak genelde ekonometri araştırmalarındaki son gelişmeleri kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşlenen özel konularla ilgili araştırma yeteneğini geliştirir.
2) Öğrenilen ileri tekniklerle tahmin ve istatistiksel çıkarım yapabilir.
3) İlgili iktisadi problemleri analiz etmek için öğrenilen metotları uygulayabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bayesyen Ekonometri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
2 Bayesyen Ekonometri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
3 Simulasyon Teknikleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
4 Simulasyon Teknikleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
5 Gizli Değişkenli Modeller İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
6 Gizli Değişkenli Modeller İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
7 Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
8 Arasınav
9 Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
10 Dağılım Teorisi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
11 Dağılım Teorisi İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
12 Parametrik Olmayan Çıkarım İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
13 Parametrik Olmayan Çıkarım İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
14 Panel Veri Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
15 Panel Veri Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar