DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sampling and Research Methods * ECMS   304 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Örneklemeyi gerekli kılan durumlarda hangi örnekleme yönteminin tercih edilmesi gerektiğini ve bu yöntem kullanılarak çeşitli yığın parametrelerinin nasıl tahmin edileceği bilgisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Veri ve veri toplama yöntemleri, tahmin edicilerin özellikleri, basit tesadüfi örnekleme, tabakalı örnekleme, sistematik örnekleme, küme örneklemesi ve olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Motivasyon ve hatırlatma Kaynak kitabın ilgili bölümü
2 Tahmin Kaynak kitabın ilgili bölümü
3 Örnekleme teorisinin temel kavramları Kaynak kitabın ilgili bölümü
4 Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemleri Kaynak kitabın ilgili bölümü
5 Basit tesadüfi örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü
6 Basit tesadüfi örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü
7 Basit tesadüfi örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü
8 Ara sınav
9 Tabakalı örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü
10 Tabakalı örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü
11 Tabakalı örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü
12 Sistematik örnekleme Kaynak kitabın ilgili bölümü
13 Küme örneklemesi Kaynak kitabın ilgili bölümü
14 Küme örneklemesi Kaynak kitabın ilgili bölümü
15 Küme örneklemesi Kaynak kitabın ilgili bölümü
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar