DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Applied Econometrics I ECMZ   403 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.CEVAT BİLGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin ekonometrik yöntemlerle modellenmesi, bilgisayar programıyla uygulanması ve bu modellerin yorumlanması
Dersin İçeriği
İki-değişkenli regresyon modeli, çok değişkenli regresyon modeli, kukla değişkenli regresyon modeli, çoklu doğrusallık, değişen varyans ve otokorelasyon ile ilgili Eviews programı uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İki değişkenli regresyon tahmininin yapılması ve yorumlanması
2) Çok değişkenli regresyon tahmininin yapılması ve yorumlanması
3) Kukla değişken egresyon tahmininin yapılması ve yorumlanması
4) Çoklu doğrusallık sorununun tespiti ile iligili testlerin yapılması ve sorunun çözümüne yönelik düzeltici önlemlerin uygulanması
5) Değişen varyans sorununun tespiti ile iligili testlerin yapılması ve sorunun çözümüne yönelik düzeltici önlemlerin uygulanması
6) Otokorelasyon sorununun tespiti ile iligili testlerin yapılması ve sorunun çözümüne yönelik düzeltici önlemlerin uygulanması
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İki-değişkenli regresyon modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Hipotez testleri ve ANOVA Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Farklı fonksiyonel formlardaki regresyon modellerinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 devam: Farklı fonksiyonel formlardaki regresyon modellerinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Çok değişkenli regresyon modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Genel anlamlılık ve katsayılarda kısıt testleri Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Chow yapısal istikrar testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınavı Ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav
9 Kukla değişken regresyon modelinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Mevsimsel kukla değişken modellerinin tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Çoklu doğrusallığın tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Çoklu doğrusallık sorununun çözümüne yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Değişen varyansın tespitine yönelik testler ve düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Otokorelasyonun tespitine yönelik testler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Otokorelasyon sorununun çözümüne yönelik düzeltici önlemler Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Dönemsonu Sınavı Tüm ters içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar