DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Econometric Models I * ECMS   401 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin En Küçük Kareler Tahmininin tüm yönlerini tamamen öğrenmiş olmaları ve Maksimum Olabilirlik ile Genelleştirilmiş Momentler yöntemini kullanabilmeleri amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere ekonomik teori ve ekonometrik yöntemlerin uygulamalarını sağlamak için tasarlanan iki dönemlik bir serinin birincisidir. Ekonometrik yöntemlere genel bir bakış getirilecek ve en yararlı olduğu düşünülen uygulamalar anlatılacaktır. Parametre tahmini yapılırken, iktisadi hipotezler test edilirken ve iktisadi sonuçlar yorumlanırken iktisadi teorinin ve verinin nasıl kullanılacağı tartışılacaktır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Konuları ve Yöntem İlgili Okuma ve Problem Seti
2 En Küçük Kareler Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
3 En Küçük Kareler Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
4 Ençok Olabilirlik Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
5 Ençok Olabilirlik Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
6 Ençok Olabilirlik Yaklaşımı Kullanılarak İstatistiksel Çıkarım İlgili Okuma ve Problem Seti
7 Ençok Olabilirlik Yaklaşımı Kullanılarak İstatistiksel Çıkarım İlgili Okuma ve Problem Seti
8 Arasınav
9 Momentler Yöntemi İlgili Okuma ve Problem Seti
10 Momentler Yöntemi İlgili Okuma ve Problem Seti
11 Momentler Yöntemi İlgili Okuma ve Problem Seti
12 Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi İlgili Okuma ve Problem Seti
13 Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi İlgili Okuma ve Problem Seti
14 Diğer Tahmin Yöntemleri İlgili Okuma ve Problem Seti
15 Diğer Tahmin Yöntemleri İlgili Okuma ve Problem Seti
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar