DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Panel Data Analysis I * ECMS   403 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Kenan LOPCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL İBRAHİM KESKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin Panel Veri Analizi yönteminin temel yöntemlerini tamamen öğrenmiş olmaları ve iktisadi örnekler ile bu yöntemleri kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, öğrencilere panel veri analizi ve yöntemlerin uygulamalarını sağlamak için tasarlanan iki dönemden birincisidir. Panel veri analizine genel bir bakış getirelicek ve en yararlı olduğu düşünülen uygulamalardan bahsedilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Panel Veri Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
2 Panel Veri Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
3 Panel Veri Modelleri İlgili Okuma ve Problem Seti
4 Havuzlanmış En Küçük Kareler İlgili Okuma ve Problem Seti
5 Havuzlanmış En Küçük Kareler İlgili Okuma ve Problem Seti
6 Fark Alma İşleminden Sonra Tahmin İlgili Okuma ve Problem Seti
7 Fark Alma İşleminden Sonra Tahmin İlgili Okuma ve Problem Seti
8 Arasınav
9 Sabit Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
10 Sabit Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
11 Tesadüfi Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
12 Tesadüfi Etkilerin Tahmini İlgili Okuma ve Problem Seti
13 Durağan Olmayan Paneller İlgili Okuma ve Problem Seti
14 Durağan Olmayan Paneller İlgili Okuma ve Problem Seti
15 Durağan Olmayan Paneller İlgili Okuma ve Problem Seti
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar