DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Statistical Simulation * ECMS   405 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hüseyin GÜLER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste istatistikte karşılaşılan ve analitik çözümü zor olan bazı problemlerin nasıl modellenebileceği incelenecektir. Ayrıca bu model üzerinde sanal bir deney kurarak problemin ampirik çözümünün simülasyonla nasıl elde edileceği üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriği
Simülasyonun tanımı ve amacı, simülasyon teknikleri, matematiksel modelleme, MATLAB ile programlama, ilgilenilen parametrenin Monte Carlo tahmini.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar, Olasılık ve Rasgele Değişkenlerle İlgili Hatırlatma Ders notları 1. bölüm
2 Rassal Sayı Üreteçleri Ders notları 2. bölüm, Kaynak kitap s.123-140 ve s.147-154
3 Bazı Dağılımlarda Simülasyon Ders notları 3.1.-3.3, Kaynak kitap 3.1, 3.5 ve 3.6 bölümleri
4 Rassal Sayı Üreteçleri Ders notları 2. bölüm, Kaynak kitap s.123-140 ve s.147-154
5 Algoritmalar ve MATLAB Ders notları 4. bölüm
6 MATLAB Kullanarak Rassal Sayı Üretme ve Bazı Dağılımlarda Simülasyon Yapma Ders notları 4. bölüm
7 Monte Carlo Deney ve Simülasyon Yöntemi, Simülasyon ile Parametre Tahmini Ders notları 5.1-5.3, Kaynak kitap s.246-250
8 Ara sınav
9 Simülasyon ile Parametre Tahmini Ders notları 5. bölüm
10 Simülasyon ile Parametre Tahmini Ders notları 5. bölüm
11 Simülasyon Uygulamaları 1: Parametre Tahmini, Olasılık Tahmini Kaynak kitap s.250-261
12 Simülasyon Uygulamaları 2: Olasılık Tahmini, Hipotez Testi Kaynak kitap s.250-261
13 Simülasyon Uygulamaları 3: Hipotez Testi, Regresyonda Simülasyon Ders notları 5. bölüm
14 Simülasyon Uygulamaları 4: Regresyonda Simülasyon, Monte Carlo İntegral Ders notları 5. bölüm
15 Simülasyon Uygulamaları 5: Monte Carlo İntegral Ders notları 5. bölüm
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar