DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Applied Econometrics II ECMZ   404 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Cevat BİLGİN
Dersi Verenler
FATMA İDİL BAKTEMUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İktisadi ilişkilerin ekonometrik yöntemlerle modellenmesi, bilgisayar programıyla uygulanması ve bu modellerin yorumlanması.
Dersin İçeriği
DF ve ADF Durağanlık testleri, Enge-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, VEC modelinin tahmini, ARIMA modellerinin tahmini, VAR modelinin tahmini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birim kök testleri yapılması ve açıklanması
2) Eşbütünleşme testlerini yapılması ve sonuçların açıklanması
3) ARIMA modellerini tahmin edilmesi ve yorumlanması
4) VAR modelini tahmin edilmesi ve açıklanması
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Durağanlık ve birim kök kavramları Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 DF birim kök testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 ADF birim kök testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 devam: ADF birim kök testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Engle-Granger Eşbütünleşme testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Johansen eşbütünleşme testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 devam: Johansen eşbütünleşme testi Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınavı İşlenmiş tüm konuların çalışılması Yazılı Sınav
9 AR modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 MA modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 ARMA modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 ARIMA modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 VAR modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 ARCH modeli tahmini Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Dönem sonu sınavından önce gözden geçirme Kaynak okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Dönemsonu Sınavı Tüm ders içeriğinin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar