DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Game Theory * ECMS   410 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
the aim of this course is to determine the optimum strategy for dealing with a given situation or confrontation.
Dersin İçeriği
giriş ,Nash dengesi: teori, Nash dengesi: gösterimler ,Karma stratejili denge,Mükemmel Bilgiyle Kapsamlı Oyunlar: Teori,Mükemmel bilgiyle kapsamlı oyunlar: uzantılar ve tartışma ,Bayesyen oyunlar,Mükemmel bilgiyle kapsamlı oyunlar,Tam rekabetçi oyunlar ve maksimizazyon,Tekrarlı oyunlar: Mahkum çıkmazı,Sonsuz tekrarlı oyunlar,Sonsuz tekrarlı oyunlarda Nash dengesi ,Sonlu tekrarlı oyunlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 giriş Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
2 Nash dengesi: teori Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
3 Nash dengesi: gösterimler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
4 Karma stratejili denge Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
5 Mükemmel Bilgiyle Kapsamlı Oyunlar: Teori Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
6 Mükemmel Bilgiyle Kapsamlı Oyunlar: gösterimler Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
7 Mükemmel bilgiyle kapsamlı oyunlar: uzantılar ve tartışma Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
8 arasınav
9 Bayesyen oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
10 Mükemmel bilgiyle kapsamlı oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
11 Tam rekabetçi oyunlar ve maksimizazyon Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
12 Tekrarlı oyunlar: Mahkum çıkmazı Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
13 Sonsuz tekrarlı oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
14 Sonsuz tekrarlı oyunlarda Nash dengesi Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
15 Sonlu tekrarlı oyunlar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
16-17 final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar