DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Research Methods in Social Sciences * ECMZ   204 4 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Bilgin KILIÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN BİLGİN KILIÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel araştırma soruları oluşturma, araştırma yapısını formüle etme, olaylar hakkında bilgi toplama, analiz yapma ve yorumlama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Neden Araştırma Yapılır, Analiz mantığı, Araştırma probleminin seçimi ve formulasyonu, Açıklayıcı ve tanımlayıcı çalışmalar,eğişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirleme yöntemleri, Ölçümlerin genel sorunları , Sosyal ilişkilerde araştırma yapmada etik konular, Veri toplama I,Veri toplama II,Veri toplama III, mevcut veriyi kaynak materyal olarak kullanmak , veri işleme, analiz ve yorumlama, Araştırma raporu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Neden Araştırma Yapılır Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
2 Analiz mantığı Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
3 Araştırma probleminin seçimi ve formulasyonu Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
4 Açıklayıcı ve tanımlayıcı çalışmalar Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
5 Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini belirleme yöntemleri Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
6 Ölçümlerin genel sorunları Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
7 Sosyal ilişkilerde araştırma yapmada etik konular Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
8 Ara Sınav Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
9 Veri toplama I Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
10 Veri toplama II Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
11 Veri toplama III Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
12 mevcut veriyi kaynak materyal olarak kullanmak Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
13 Veri işleme Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
14 Analiz ve yorumlama Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
15 Araştırma raporu Öğrenciler haftalık programdan ilgili konuları inceleyerek hazırlanırlar.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar