DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Microeconomics I ECOZ   201 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN MAHİR FİSUNOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikro iktisat I dersinin amacı, ekonomiyi mikro düzeyde ele alarak mikro kavramları açıklamak ve bu çerçevede üretici ve tüketici davranışlarının analizini sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere öncelikle ekonomiye mikro düzeyde bakabilmeyi kavrar
2) Öğrencinin piyasadaki yerinin ne olduğunu anlatarak tüketici olarak konumunu ve ekonomiye katkısını vurgulamak suretiyle daha geniş boyutta düşünebilir
3) Tüketici teorisi ve üretici teorisini kapsamlı olarak anlar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Piyasalar ve fiyat sistemi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
2 Piyasalar ve fiyat sistemi Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
3 Üreticiler, tüketiciler ve rekabet piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
4 Fayda, kısıt altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
5 Fayda, kısıt altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
6 Talep Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
7 Satın alma ve satış Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
8 Ara sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Varlık piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
10 Varlık piyasaları Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
11 Belirsizlik altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
12 Belirsizlik altında seçim Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
13 Tüketici arzı Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
14 Tüketici arzı Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
15 Maliyet minimizasyonu Kaynakları okuma Anlatım
Ödev
16-17 Final sınavı sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar