DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Microeconomics II * ECOZ   202 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neşe ALGAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN MAHİR FİSUNOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Mikro iktisat 1 dersinin devamı olarak; eksik rekabet piyasalarını tanıma, bu piyasalarda üretim ve fiyatlama politikalarını anlama, bu piyasalarda uygulanacak iktisat politikaları araçlarını öğrenme; faktör piyasalarını anlama, yatırım ve sermaye piyasaları ile zaman kavramının bu piyasalardaki önemi; tam rekabet piyasalarından sapmaların anlaşılması ve bu sapmaların düzeltilme tekniklerini öğrenmektir. Ayrıca genel denge ve refah ekonomisi konuları da ele alınmaktadır
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı; Mikro iktisat 1 dersinin devamı olarak; eksik rekabet piyasalarını tanıma, bu piyasalarda üretim ve fiyatlama politikalarını anlama, bu piyasalarda uygulanacak iktisat politikaları araçlarını öğrenme; faktör piyasalarını anlama, yatırım ve sermaye piyasaları ile zaman kavramının bu piyasalardaki önemi; tam rekabet piyasalarından sapmaların anlaşılması ve bu sapmaların düzeltilme tekniklerini öğrenmektir. Ayrıca genel denge ve refah ekonomisi konuları da ele alınmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Eksik rekabet piyasası: Monopol kaynak okuma
2 Monopol (devam) kaynak okuma
3 Eksik rekabet piyasası: Monopson, monopolcü rekabet kaynak okuma
4 Eksik rekabet piyasası: Fiyatlama politikaları kaynak okuma
5 Eksik rekabet piyasaları: oligopol ve oyun teorisi kaynak okuma
6 Oligopol ve oyun teorisi (devam) kaynak okuma
7 Üretim faktörleri piyasası kaynak okuma
8 ara sınav sınava hazırlık
9 Yatırım ve sermaye piyasaları kaynak okuma
10 Genel denge kaynak okuma
11 Genel denge (devam) kaynak okuma
12 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı kaynak okuma
13 Asimetrik bilgi durumunda piyasa yapısı(devam),dışsallıklar kaynak okuma
14 Dışsallıklar (devam) ve kamusal mallar kaynak okuma
15 Refah Analizi:Refah Maliyetlerinin Ölçülmesi kaynak okuma
16-17 final sınavı kaynak okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar