DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Macroeconomics II * ECOZ   204 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HÜSEYİN MAHİR FİSUNOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders iki dönemlik bir derstir ve bu dersin amacı; ekonominin yapısını toplam değişkenler cinsinden ele almaktır. Keynesyen toplam talep, genel fiyat seviyesi uyarlaması ve uzun dönem dengesi ile derse başlanacaktır. Bahar döneminde Keynesyen,Paracı,YeniKlasik ve Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen Makro iktisat teorileri çalışılacaktır. Ayrıca iktisat politikaları analiz edilecektir, özellikle de para politikasının işsizlik ve cari milli gelir düzeyi gibi değişkenler üzerine etkileri makro ekonomi teorileri çerçevesinde açıklanacaktır. İşsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ilişki Phillips Eğrisi çerçevesinde ele alınacaktır. Sonrasında enflasyon oranı ve cari milli gelir düzeyi arasındaki ilişki Dinamik Toplam Talep ve dinamik toplam arz çerçevesinde açıklanacaktır.Politik tercihlerin ekonomi politikaları ve çıktılar üzerindeki etkileri belirtilecektir.Son olarak açık ekonomilerde makro iktisat kavramı ele alınacaktır.
Dersin İçeriği
Enflasyonist açık, deflasyonist açık,Genel fiyat düzeyi uyarlaması ve uzun döenm denge, Keynesyen,paracı,yeni klasik ve yeni keynesyen makro teorileri arasındaki temel farklar, Toplam talep-toplam arz çerçevesi, Ekonomi politikalarının farklı teorilere uygunluğu, İşgücü piyasasının yapısı, İşsizlik ve enflasyonun belirleyicileri,çeşitleri ve sonuçları, Kısa ve uzun dönemde işsizlik ve enflasyon oranları arasındaki ilişki: Phillips eğrisi, Cari Milli Gelir ve enflasyon arasındaki ilişki:Dinamik toplam talep ve dinamik toplam arz, Politik iş çevrimleri modeli:Politik karaların iş çevrimlerine etkisi, Açık ekonomide makro iktisat:Ödemeler dengesi,Cari işlemler ve sermaye hesabı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 KEYNESYEN MAKROİKTİSAT VE UZUN DÖNEM DENGESİ Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
2 PARACI MAKROİKTİSAT VE TOPLAM ARZ EĞRİS Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
3 PARACI MAKROİKTİSAT VE İKTİSAT POLİTİKALARI Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
4 YENİ KLASİK MAKROİKTİSAT VE TOPLAM ARZ EĞRİSİ Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
5 YENİ KLASİK MAKROİKTİSAT VE İKTİSAT POLİTİKALARININ İLİNTİSİZLİĞİ Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
6 YENİ KEYNESYEN MAKROİKTİSAT VE TOPLAM ARZ EĞRİSİ Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
7 YENİ KEYNESYEN MAKROİKTİSAT VE İKTİSAT POLİTİKALARI Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
8 Ara-sınav sınava hazırlık
9 İŞSİZLİK VE ENFLASYON: PHILLIPS EĞRİSİ Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
10 KEYNESYEN MAKROİKTİSAT, PARACI İKTİSAT, PHILLIPS EĞRİSİ VE İKTİSAT POLİTİKALARI Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
11 YENİ KLASİK MAKROİKTİSAT, YENİ KEYNESYEN MAKROİKTİSAT, PHILLIPS EĞRİSİ VE İKTİSAT POLİTİKALARI Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
12 DİNAMİK TOPLAM ARZ-DİNAMİK TOPLAM TALEP ANALİZ ÇERÇEVESİ - I Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
13 DİNAMİK TOPLAM ARZ-DİNAMİK TOPLAM TALEP ANALİZ ÇERÇEVESİ - II Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
14 DEMOKRASİ VE EKONOMİ: POLİTİK İŞ ÇEVRİMLERİ Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
15 AÇIK EKONOMİ MAKROİKTİSADI Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır
16-17 YARIYILSONU SINAVI sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar