DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Economic Development * ECOZ   401 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tolga KABAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatma
Dersin İçeriği
Kalkınma teorileri ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Kaynak Okuma
2 Ekonomik Gelişmeyi Takdim: Bir Küresel Perspektif Kaynak Okuma
3 Ekonomik Gelişmeyi Takdim: Bir Küresel Perspektif Kaynak Okuma
4 Karşılaştırmalı Ekonomik Gelişme Kaynak Okuma
5 Karşılaştırmalı Ekonomik Gelişme Kaynak Okuma
6 Karşılaştırmalı Ekonomik Gelişme Kaynak Okuma
7 Klasik Büyüme ve Kalkınma Teorileri Kaynak Okuma
8 Klasik Büyüme ve Kalkınma Teorileri Kaynak Okuma
9 Ara sınav Anlatılan Konuların Ders Notları ve Kaynaklardan Tekrar Edilmesi
10 Klasik Büyüme ve Kalkınma Teorileri Kaynak Okuma
11 Güncel Gelişmişlik ve Azgelişmişlik Modeleri Kaynak Okuma
12 Güncel Gelişmişlik ve Azgelişmişlik Teorileri Kaynak Okuma
13 Güncel Gelişmişlik ve Azgelişmişlik Teorileri Kaynak Okuma
14 Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma İlişkisi Kaynak Okuma
15 Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma İlişkisi Kaynak Okuma
16-17 Yoksulluk, Eşitsizlik ve Kalkınma İlişkisi Kaynak Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar