DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Constitutional Law FEAS   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.HARUN ARIKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Anayasa hukukun genel prensipleri , Anayasa ve anayasacılık kavramları, devlet kuramı devlet şekilleri, hükümet sistemleri,demokrasi kavramı ve kullanılış biçimleri, Anaysa yargısı,temel hak ve hürriyetler konularında öğrencilerin ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği
Anayasa kavramı, anayasa türleri, temel hak ve özgürlükler, hükümet sistemleri, anayasaların değiştirilmesi sorunu, anayasa yargısı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anayasa kavramını açıklamak.
2) Maddi ve şekli anlamda anayasa kavramını tanımlamak
3) Anayasa türlerini tanımlayabilmek
4) Tarihsel süreçte anayasacılık hareketlerini açıklamak
5) Anayasa yapım usullerini açıklamak
6) Devlet kavramını hukuki boyutuyla tanımlamak
7) Farklı hükümet sistemlerini tanımlamak ve karşılaştırmak
8) Demokrasi kavramını tanımlamak, farklı demokrasi tiplerini betimlemek
9) Siyasi parti kavramını açıklamak ve parti sistemlerini sınıflandırmak
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplumsal düzen ve devlet kavramı Okuma
2 Siyasal İktidarın tanımı Okuma
3 Siyasal iktidarın meşruluğu Okuma
4 Devlet işlemleri, Anayasacılık hareketleri Okuma
5 Anayasa kavramı Okuma
6 Anayasa hukukunun kaynakları Okuma
7 Devlet biçimleri Okuma
8 Ara Sınav Sinava hazirlik
9 Siyasal Sistemler Okuma
10 Demokrasi kavramı ve demokrasi modelleri Okuma
11 Siyasal Partiler Okuma
12 Seçim kavramı ve Seçim sistemleri Okuma
13 Erkler ayrılığı Okuma
14 Hükümet sistemleri Okuma
15 Hükümet sistemleri Okuma
16-17 Final Sınavı Sinava hazirlik

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar