DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Monetary Theory ECOS   312 6 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
This course will investigate the origins and role of money, theories regarding the supply of and demand for money and the role of money in determining aggregate demand, output, prices and other key macroeconomic variables. The relationship between money, credit and debt will be emphasized. This course will also analyse the evolving role of central banking and views regarding the role and conduct of monetary policy, including recent and historical international policy actions.
Dersin İçeriği
It aims to build on the material typically covered in intermediate macroeconomics and provide the student with an advanced understanding of monetary economics, including contemporary and historical monetary theory, central banking and monetary policy.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) On successful completion of this course, students are expected to have developed knowledge and understanding of Central Banking
2) On successful completion of this course, students are expected to have developed knowledge and understanding of Monetary Policy Tools and Goals
3) On successful completion of this course, students are expected to have developed knowledge and understanding of Money Supply
4) On successful completion of this course, students are expected to have developed knowledge and understanding of Transmission mechanisms of monetary policy
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Introducing Money and the Financial System Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
2 Money and the Payments System Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
3 Interest Rates and Rates of Return Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
4 Determining Interest Rates Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
5 The Risk Structure and Term Structure of Interest Rates Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
6 The Stock Market, Information, and Financial Market Efficiency Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
7 Derivatives and Derivative Markets Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
8 Ara Sınav Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Yazılı Sınav
9 The Market for Foreign Exchange Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
10 Transactions Costs, Asymmetric Information, and the Structure of the Financial System Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
11 The Economics of Banking Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
12 Beyond Commercial Banks: Shadow Banks and Nonbank Financial Institutions Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
13 Financial Crises and Financial Regulation Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
14 Monetary Policy Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
15 The International Financial System and Monetary Policy Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Hubbard, G. P., and O'Brien, A. P. (2011). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher Ed. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar