DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Economic Policy ECOS   411 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN İŞCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
The aim of this course is to appraise students of bases of economic policy. The course is concerned about creation and application of economic policy by central organs of state (central bank, government etc.) or by regional authorities. The course enlarges economic knowledge acquired in courses of microeconomics and macroeconomics. Students should understand the meaning of economic policy measures and deduce their impact on economic subjects and entire economy.
Dersin İçeriği
The aim of this course is to appraise students of bases of economic policy. The course is concerned about creation and application of economic policy by central organs of state (central bank, government etc.) or by regional authorities. The course enlarges economic knowledge acquired in courses of microeconomics and macroeconomics. Students should understand the meaning of economic policy measures and deduce their impact on economic subjects and entire economy.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, politika yapıcılara amaç ve araçlarını anlayabiliyor.
2) Öğrenci, maliye ve para politikalarının araçları (ve diğer ekonomik politika türleri) tanımlayabiliyor.
3) Türkiye'deki politika yapıcılarını bilir.
4) Öğrenci, seçilen ekonomik politika araçlarının uygulamaya etkisini kavrayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisat politikasının tanımı - teori ve uygulama kullanımı arasındaki ilişki; Ekonomik politika hedefleri, konular, araçlar, kısıtlamalar vb. Ders Kitabını Okuma Anlatım
Yazılı Sınav
2 İktisat politikasının tanımı - teori ve uygulama kullanımı arasındaki ilişki; Ekonomik politika hedefleri, konular, araçlar, kısıtlamalar vb. Ders Kitabını Okuma Anlatım
Ödev
3 Makroekonomik politika. Maliye politikası - araçlar ve kullanımları, devlet bütçesi, açığı ve çözme yöntemleri, kamu borcu. Ders Kitabını Okuma
4 Makroekonomik politika. Para politikası - merkez bankasının bağımsızlığı, para politikasının modları, para politikasının araçları ve kullanımı. Ders Kitabını Okuma
5 Makroekonomik politika. Açık ekonomide ekonomi politikası - araçlar, kullanımı, ödeme dengesi. Ders Kitabını Okuma
6 Makroekonomik, mikroekonomik ve sosyal politika arasındaki politikalar. İşgücü politikası - işgücü piyasasındaki piyasa başarısızlıkları, aktif ve pasif işgücü politikası. Ders Kitabını Okuma
7 Mikroekonomik politika. Anti-tröst politikası - ilgili pazarın tanımı, seçilen pazar başarısızlıkları, pazar engellerinin mikro ekonomik yönleri. Ders Kitabını Okuma
8 Arasınav Exam Yazılı Sınav
9 Sosyal Politika. Sosyal politikanın tanımı (daha geniş ve daha dar), ekonomideki rolü, sosyal politika türleri. Ders Kitabını Okuma
10 Sosyal Politika. Sosyal güvenlik politikası - sosyal sigorta sistemleri, yoksulların ve sosyal hizmetlerin devlet yardımcılığı. Ders Kitabını Okuma
11 Ekonomide ağır etkisi olan diğer seçilmiş politikalar. Sağlık politikası - amaçları, araçları ve ekonomi için önemi. Ders Kitabını Okuma
12 Ekonomide ağır etkisi olan diğer seçilmiş politikalar. Eğitim politikası - amacı, araçları ve ekonomi için önemi. Ders Kitabını Okuma
13 Ekonomik politika disiplinlerarasılığı ve ekonomik politika türleri arasındaki ilişki. Bölgelerin rolü ve uluslarüstü örgütlerle bağlantı. Ders Kitabını Okuma
14 Türkiye Ekonomik Politikalarının Tartışılması Ders Kitabını Okuma
15 Türkiye Ekonomik Politikalarının Tartışılması Ders Kitabını Okuma
16-17 Türkiye Ekonomik Politikalarının Tartışılması Ders Kitabını Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar