DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turkish Economy * ECOS   408 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Fatih CİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTOLGA KABAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Türkiye'de sermaye birikimi ve sermayenin nasıl kullanıldığı sorusu etrafında tarihsel bir değerlendirme yapma çabası üzerine oturmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı,Türkiye ekonomisinin,tarihsel ve yapısal ögeleriyle bir bütünlük içinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'nin iktisat tarihi, ekonomi politikalarındaki dönüşümle belirlenen dönemler bazında; toplumsal gelişme, ulusal gelir,bölüşüm, genel denge,dünya ekonomisi ile ilişkiler, sosyoekonomik makro göstergelerle incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ekonometri kavramlarını açıklar
X
2
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar
X
3
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur
X
4
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar
X
5
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller
X
6
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar
X
7
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir
X
8
Veri toplar, düzenler ve analiz eder
X
9
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır
X
10
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
11
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
12
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
13
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
14
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
15
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
18
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine Kalan Ekonomik Yapı Ders kitapları ve ders notları
2 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Yılları Ders kitapları ve ders notları
3 1930'lu Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Ders kitapları ve ders notları
4 Devletçilik dönemi, sermaye birikimi kaynakları Ders kitapları ve ders notları
5 1950'li Yıllar ve Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Ders kitapları ve ders notları
6 Savaş sonrası dönemde sermaye birikimi ve sektörel gelişmeler Ders kitapları ve ders notları
7 1960'lı yıllar ve Planlı ekonomi Ders kitapları ve ders notları
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Kalkınma Planları Ders kitapları ve ders notları
10 1980'li Yıllar ve Ekonomik Dönüşüm Ders kitapları ve ders notları
11 1980 Sonrası Para Politikası Ders kitapları ve ders notları
12 1980 Sonrası Kamu Kesimi Ders kitapları ve ders notları
13 Sektörel Gelişmeler Ders kitapları ve ders notları
14 Güncel Ekonomik Veriler Işığında Türkiye Ekonomisine Genel Bakış Ders kitapları ve ders notları
15 Genel Değerlendirme Ders kitapları ve ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar