DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Business Mathematics I BUSZ   103 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Behiye Gülsün NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders sayısal hesaplama, temel matematik uygulamaları, fonksiyon, tahmin, veri ve grafik yorumlamaları konularını içerir.
Dersin İçeriği
İşletme Matematiği I

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekonomide ve iş hayatında karşılaşılan problemler için matematiği kullanır
2) İşletme uygulamalarında temel matematiksel modelleri kullanır
3) İşletme uygulamaları için veri toplar, kullanır ve raporlayıp sunar
4) Temel tahmin yöntemlerini uygular
5) İşletme problemlerini modeller İşletme kararları verirken model kullanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel matematik Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
2 Temel matematik Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Sayısal ilişkiler ve işlemler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Sayısal ilişkiler ve işlemler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
5 İşletme verisi ve veri tanımlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Benzetim
6 İşletme verisi ve veri tanımlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması, ilgili soruların çözülmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 Fonksiyonlar ve grafikler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Fonksiyonlar ve grafikler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması, ilgili soruların çözülmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Lineer denklemler ve grafikler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Lineer denklemler ve grafikler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tahmin yöntemlerine giriş Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tahmin Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tahmin Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Karar verme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar