DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Management Science I BUSZ   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş yaşamında karşılaşması muhtemel karar üretmeye dayalı problemlere yaklaşımı konusunda bilgi sahibi yapmak ve kantitatif karar tekniklerini tanıtarak iş yaşamında kullanabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Doğrusal Proğramlama ve Modelleme, Grafik Çözümü, Simpleks Metodu, Ulaştırma modelleri (Nicel Yöntem ve Teknikler)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar vermenin iş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsur olarak önceliğinin kavranır.
2) Karar verme ile Yöneylem Araştırması arasındaki ilişkiyi açıklanır.
3) Karar problemlerini matematiksel formülasyon şeklinde ifade edilir.
4) Karar modellerini kavranır.
5) Matematiksel formu en uygun karar modelini kullanarak çözme becerisi kazanılır.
6) Modelin çözümünün elde edilir.
7) Modelden elde edilen çözümün denenir.
8) Modelin getirdiği sonuçların denetlenmesi ve sonuçların uygulanmaya konulur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)