DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Entrepreneurship BUSS   401 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Girişim, Girişimcilik, İş fikri, İş planı, İş fırsatları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Girişim ve girişimcilik kavramlarını açıklar.
2) Bir iş fikri geliştirir.
3) Bir iş planının uygunluğuna yönelik analitik ve kritik düşünme becerilerini geliştirir.
4) İş fırsatlarını tanır.
5) İyi bir girişimci profilinin ve girişimcinin işletmeler için oynadığı rolü anlar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişimciliğin tanımı Kattleen Allen, (p. 9-32) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 İş fırsatlarının tanımlanması Kattleen Allen, (p. 33-44) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Pazar taraması Kattleen Allen, (p. 45-56) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Müşteri tercihlerinin belirlenmesi Kattleen Allen, (p. 59-72) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Pazara yönelik ürün ve hizmetlerin tasarlanması Kattleen Allen, (p. 73-86) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Ürün ve hizmetlerin korunması Kattleen Allen, (p. 87-102) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Ürün ve hizmetlerin dağıtımı Kattleen Allen, (p. 121-130) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Başlangıç takımının oluşumu Kattleen Allen, (p. 131-148) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Yeni girişim için finansal ihtiyaçların belirlenmesi Kattleen Allen, (p. 149-168) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 İş planının hazırlanması Kattleen Allen, (p. 171-186) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 İşin başlangıcı için para kaynaklarının elde edilmesi Kattleen Allen, (p. 187-204) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 İşin büyümesinin planlanması ve örgütlenmesi Kattleen Allen, (p. 235-268) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Müşteriye ulaşılması Kattleen Allen, (p. 269-310) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Öğrenci sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar