DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sales Management BUSS   403 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.HATİCE DOĞAN SÜDAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz modern ekonomi sisteminin ve serbest piyasa şartlarının vazgeçilmez bir unsuru olan satış yönetimi ve kişisel satışın işleyişi ve uygulama detaylarının öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders satış süreci, bölge ve zaman yönetimi, satış bütçesi, satışçıların tedarik ve seçimi, satış gücü organizasyonu, satışta ücrelendirme, satışçıların eğitimi, satışçıların motivasyonu, satışçıların performans değerlemesi, satışta liderlik, satışta etik, internette satış, uluslararası satış konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Satış yönetimi faaliyetlerini öğrenir ve bu faaliyetlere ilişkin uygulama becerileri geliştirebilir.
2) İyi bir satışçının sahip olması gereken özellikleri öğrenir.
3) Bir satış gücü organizasyonunun nasıl planlanması gerektiğini öğrenir.
4) Satışçıların işe alınması, eğitilmesi, motive edilmesi, ücretlendirilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında bilgi sahibi olur.
5) Satışta etiğin önemini kavrar.
6) İnternette satış ve uluslararası satış ile ilgili temel kavram ve uygulamaları öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)