DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Commercial Law I FEAS   201 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
İREM TÖRE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğrencilerinin ticaret hayatının gerektirdiği bilimsel bilgiye sahip olabilmeleri için altyapı oluşturma ve bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriği
Ticari işletme ve esnaf işletmesini, ticari işletmenin bölümleri ve devrini bilirler, Taciri ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarını bilirler, Tacir yardımcılarını bilirler, Ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet kavramlarını bilirler Kıymetli evrak kavramı, türlerini bilirler, Kambiyo senedi, ortak özellikleri, türlerini bilirler. Poliçe, bono ve çekin uygulanmasını ve özelliklerini bilirler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ticaret, toplum, devlet ve hukuk kavramları arasındaki ilişkiyi, devletin ticari alanı düzenlemesinde temel ilkeleri, değişen Türk Ticaret Kanununun etkilerinedair tartışmaları ve temel bilgileri öğrenir
2) Ticaret Hukukunun oluşması ve uygulanması ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve/veya uygulamalı bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
3) Ticaret Hukukunun temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar / etkileşimleri yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)