DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Labour Law FEAS   401 7 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü İrem TÖRE
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeleri hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği
Çalışma hayatını düzenleyen kanunlar ve buna bağlı hukuksal düzenlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) işçi-işveren ilişkileri
2) iş sözleşmesi
3) iş sözleşmesi türleri
4) işçinin hakları
5) işveren yükümlülükleri
6) iş
7) Ücret
8) fazla çalışma
9) dinlenme süreleri
10) iş sözleşmesinin sona ermesi
11) kıdem tazminatı
12) Arabuluculuk
13) ihbar tazminatı
14) İşe iade
15) İbraname


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşçi-işveren ilişkileri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
2 İş sözleşmesi Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 iş sözleşmesi türleri Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İşçinin Hakları Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 İşverenin Hakları Okuma Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
6 Çalışma Süreleri Okuma Soru-Cevap
Gösteri
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Dinlenme Sürleri Okuma Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav sınav Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
9 İŞ sözleşmesinin sona ermesi Okuma Soru-Cevap
Grup Çalışması
10 Kıdem tazminatı Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 İhbar Tazminatı Okuma Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
12 Kötüniyet Tazminatı Okuma Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
13 İşe iade davası Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 İbraname Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Arabuluculuk Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar