DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basic Law FEAS   101 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü İrem TÖRE
Dersi Verenler
Arş.Gör.CEMRE TÜYSÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hukuka giris dersinin amaci ogrencilerin hukuka hakim olan genel kavramlar ve hukuk duzeni basta olmak uzere, ozellikle hukuka neden ihtiyac duyuldugu, hukuk alaninda kullanilan metodlar ve hukuk dallari hakkinda bilgi sahibi olmalarini saglamaktir.
Dersin İçeriği
Bu derste hukukun temel kavramlari, hukukun kaynaklari, hukuk ve sosyal dozen arasindaki iliski, hukukun sujeleri, hukukun dallari ve turk yargi sistemi ele alinan baslica konulardir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin sonunda öğrencinin hukukun temel kavramlarına hakim olması beklenir.
2) Dersin sonunda öğrenci Turk hukuk sisteminin işleyişini tanır.
3) Hukukun temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar / etkileşimleri açıklamak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacı hakkında bilgi verilmesi. Hukukun Anlamı ve Toplumu Düzenleyen Kurallar Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Hukuk Kavramı ve Unsurları, Hukuk Kurallarının Niteliği,Müeyyide Kavramı ve Türleri. Pozitif Hukukun Dalları Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Grup Çalışması
3 Hukukun Kaynakları; Yazılı ve Yazılı Olmayan Kaynaklar, Yardımcı Kaynaklar. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Hukuk Kurallarının Uygulanması, Pozitif Hukukun Dalları. Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Grup Çalışması
5 Hak Kavramı ve Hakkın Türleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hakların Kazanılması ve Kaybı, Hakları Kazandıran ve Kaybettiren Etkenler ve Hukuki İşlemin Türleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
7 Hakların Kazanılmasında İyi niyet (Sübjektif İyi niyet) Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Hakların Korunması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
10 Kişilik ve Çeşitleri, Kişiliğin kazanılması ve sona ermesi Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kişinin Ehliyetleri, Hak Ehliyeti-Fiil Ehliyeti; FiilEhliyetinin Şartları ve Kapsamı Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Yerleşim Yeri (İkametgah), Unsurları ve Türleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Zilyetlik, Tapu Sicili:Kavram, Unsurları, Tapu Siciliİşlemleri Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Mülkiyet: Kavram, Konusu, Türleri, Kazanılması Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
15 Örnek olay çözümü Öğrenciler, konu başlıklarına göre kaynak kitapların ilgili bölümlerini okuyarak derse ön hazırlık yapacaklardır Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sinavi Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar