DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Business Mathematics II BUSZ   104 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Behiye Gülsün NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBEHİYE GÜLSÜN NAKIBOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders işletme öğrencilerinin matematiğin temel fonksiyonlarını, tekniklerini ve işletme uygulamalarındaki kullanımını kavramaları amacıyla tasarlanmıştır
Dersin İçeriği
Bu ders işletme öğrencilerinin matematiğin temel fonksiyonlarını, tekniklerini ve işletme uygulamalarındaki kullanımını kavramaları amacıyla tasarlanmıştır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel olasılık ve istatistiği kullanır
2) İlişki ve fonksiyonları açıklar
3) Ekonomide ve iş hayatında karşılaşılan problemler için matematiği kullanır
4) İşletme uygulamalarında temel matematiksel modelleri uygular
5) İşletme uygulamaları için veri toplar, kullanır, raporlar ve sunar
6) İşletme problemlerini modeller ve çözümler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Finans için matematik Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
2 Finans için matematik Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması, ilgili poblemlerin çözülmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
3 Envanter Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
4 Envanter Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
5 Matrisler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
6 Matrisler Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması, ilgili soruların çözülmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
7 Fonksiyonlar Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Fonksiyonlar Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
10 Temel olasılık ve istatistik Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Temel olasılık ve istatistik Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Hesap tablosu uygulamaları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
13 Hesap tablosu uygulamaları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Differensiyal Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
15 Differensiyal Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar