DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Business Statistics I BUSZ   203 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel olasılık ve istatistik kavramlarını öğretmek ve istatistiksel yöntemleri kullanarak çalışma yaşamında meslekleriyle ilgili daha gerçekçi karar vermelerine yardımcı olmak.
Dersin İçeriği
Olasılık teorisi, rassal değişkenler, olasılık dağılımları, istatistik serileri, tanımlayıcı istatistikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
2) İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
3) Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
4) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
5) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar
6) Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 istatistiğin sosyal bilimlerde kullanımı ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Verilerin grafiksel özetlenmesi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Verilerin grafiksel özetlenmesi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Verileri tanımlamak için sayısal önlemleri kullanma ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Verileri tanımlamak için sayısal önlemleri kullanma ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Verileri tanımlamak için sayısal önlemleri kullanma ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 genel tekrar ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Temel Olasılık Kavramları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Temel Olasılık Kavramları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Rassal Değişkenler ve Ortak Ayrık Olasılık Dağılımları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Genel Ayrık Olasılık Dağılımları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Genel Sürekli Olasılık Dağılımları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Genel Sürekli Olasılık Dağılımları ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 genel tekrar ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar