DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organization and Management BUSZ   205 3 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.BAHATTİN KARADEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı işletme bilimi ile ilgili temel kavramların öğrencilere aktarılması ve örgüt yönetimine yönelik bilgi altyapısının oluşturmasıdır.
Dersin İçeriği
Yönetim, örgütleme, planlama, liderlik, kontrol

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim kavram ve esaslarını tanımlar.
2) Yönetim biliminin gelişimini ve yönetim teorilerini açıklar.
3) Rasyonel karar verme sürecini açıklar.
4) Yönetimin fonksiyonlarını ve süreçlerini tanımlar ve açıklar.
5) Örgütlerde grupları ve takımları tanımlar.
6) Örgütsel değişimi ve örgütlerde çatışmayı açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel yönetim fonksiyonları Management (bölüm1) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Yönetim teorileri Management (bölüm 2) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Örgüt çevresi Management (bölüm 3) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Sosyal sorumluluk ve etik Management (bölüm 4-5) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Karar verme teknikleri, örgütsel amaç ve hedefler Management (bölüm 6) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Stratejik yönetim Management (bölüm 7) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Örgüt yapısı ve örgütsel tasarım Management (bölüm 8) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İnsan kaynakları yönetimi Management (bölüm 9-10) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Motivasyon Management (bölüm 11) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Liderlik Management (bölüm 12) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Örgütlerde gruplar Management (bölüm 13) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 İletişim Management (bölüm 14) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Bilgi sistemleri Management (bölüm15)(bölüm 16) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Genel değerlendirme Genel değerlendirme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar