DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Financial Accounting II BUSZ   202 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK
Dersi Verenler
Prof.Dr.TURGUT ÇÜRÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teach about adjustments for financial statements and special accounting principles.
Dersin İçeriği
This course contents adjustments for financial statements.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analyses capital expenditure and revenue expenditure.
2) Analyses bad debts and allowance for doubtful debts.
3) Analyses depreciation of non-current assests.
4) Analyses double entry records for depreciation.
5) Explains the valuation of inventory.
6) Analyses bank reconciliation statements.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Capital Expenditure and Revenue Expenditure Reading material related to the topic Anlatım
2 Bad Debts, Allowance for Doubtful Debts and Provisions for Discounts on Accounts Receivable Reading material related to the topic Anlatım
3 Bad Debts, Allowance for Doubtful Debts and Provisions for Discounts on Accounts Receivable Reading material related to the topic Anlatım
4 Depreciation of Non-current assests: Nature and Calculations Reading material related to the topic Anlatım
5 Double Entry Records for Depreciation Reading material related to the topic Anlatım
6 Accruals, Payments and Other Adjustments for Financial Statements Reading material related to the topic Anlatım
7 The Valuation of Inventory Reading material related to the topic Anlatım
8 Ara Sınav Exam Preparation Yazılı Sınav
9 The Valuation of Inventory Reading material related to the topic Anlatım
10 Bank Reconciliation Statements Reading material related to the topic Anlatım
11 Control Accounts Reading material related to the topic Anlatım
12 Errors Not Affecting the Balancing of the Trial Balance Reading material related to the topic Anlatım
13 Suspense Accounts and Errors Reading material related to the topic Anlatım
14 Introduction to Accounting Ratios Reading material related to the topics Anlatım
15 Single Entry and Incomplete Records Reading material related to the topic Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Exam Preparation Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar