DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Business Statistics II BUSZ   204 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere örnekleme yöntemlerini ve örnekleme dağılımlarını tanıtarak bir örneklem yardımı ile ana kütle parametreleri hakkında tahmin yapma, hipotez oluşturma ve bu hipotezleri test etme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriği
Örnekleme teorisi ve örnekleme dağılımları, merkezi limit teoremi, istatistiksel tahmin ve güven aralıkları, istatistiksel karar ve hipotez testleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
2) Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
3) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
4) Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6) İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürekli olasılık dağılımları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sürekli olasılık dağılımları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sürekli olasılık dağılımları ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 örneklem istatistiği dağılımı ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 örneklem istatistiği dağılımı ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Güven Aralığı Tahmini ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Güven Aralığı Tahmini ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Güven Aralığı Tahmini ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Güven Aralığı Tahmini ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Güven Aralığı Tahmini ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Hipotez testi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hipotez testi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hipotez testi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 varyans analizi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar