DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organizational Behaviour and Leadership BUSZ   206 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiİLKSUN DİDEM ÜLBEĞİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, etkili örgütler açısından, liderlik, motivasyon ve gücün önemi dahil olmak üzere, örgütsel davranış kavramlarının detaylı bir şekilde aktarılmasıdır. Bu ders ayrıca, örgütsel davranış modelinin öğrenciler tarafından kapsamlı bir şekilde kavranmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması, Tutumlar ve İş tatmini, Duygu Durumlar, Kişilik ve Değerler, Algı, Motivasyon Teorileri, Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, Grup Davranışı, Takımlar ve Türleri, İletişim, Liderlik, Güç ve Politika, Çatışma ve Müzakere Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Örgütsel Davranışın temel kavramlarını açıklar
2) Örgütsel davranışın-psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji disiplinleri ile olan ilişkisini açıklar
3) Kişilik ve değer kavramlarını açıklar
4) Motivasyon ve grup çalışmasını açıklar
5) Liderlik, güç ve politika kavramlarını tanımlar
6) Çatışma yönetiminin nasıl yönetilebileceğini açıklar
7) Davranış kavramını dikkate alarak etkili örgütsel yapıyı tanımlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması Örgütsel Davranış Bölüm 1-s.1-34 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Tutumlar ve İş tatmini Örgütsel Davranış Bölüm 3-s.70-97 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Duygu Durumlar Örgütsel Davranış Bölüm 4-s.98-131 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Kişilik ve Değerler Örgütsel Davranış Bölüm 5-s.132-165 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Algılama Süreçleri Örgütsel Davranış Bölüm 6-s.166-201 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Motivasyon Teorileri Örgütsel Davranış Bölüm 7-s.202-239 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Motivasyon Araçları ve Uygulamaları Örgütsel Davranış Bölüm 8-s.240-273 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Grup Davranışı Örgütsel Davranış Bölüm 9-s.274-311 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Takımlar ve Türleri Örgütsel Davranış Bölüm 10-s.312-339 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 İletişim Örgütsel Davranış Bölüm 11-s.340-373 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Liderlik Örgütsel Davranış Bölüm 12-s.374-417 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Güç ve Politika Örgütsel Davranış Bölüm 13-s.418-451 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Çatışma ve Müzakere Teknikleri Örgütsel Davranış Bölüm 14-s.452-485 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar