DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Management Science I BUSZ   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş yaşamında karşılaşması muhtemel karar üretmeye dayalı problemlere yaklaşımı konusunda bilgi sahibi yapmak ve kantitatif karar tekniklerini tanıtarak iş yaşamında kullanabilecek düzeye gelmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Doğrusal Proğramlama ve Modelleme, Grafik Çözümü, Simpleks Metodu, Ulaştırma modelleri (Nicel Yöntem ve Teknikler)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar vermenin iş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsur olarak önceliğinin kavranır.
2) Karar verme ile Yöneylem Araştırması arasındaki ilişkiyi açıklanır.
3) Karar problemlerini matematiksel formülasyon şeklinde ifade edilir.
4) Karar modellerini kavranır.
5) Matematiksel formu en uygun karar modelini kullanarak çözme becerisi kazanılır.
6) Modelin çözümünün elde edilir.
7) Modelden elde edilen çözümün denenir.
8) Modelin getirdiği sonuçların denetlenmesi ve sonuçların uygulanmaya konulur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğrusal programlama problemleri ve formülasyonu ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Doğrusal programlama problemleri ve formülasyonu ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Doğrusal programlama problemleri ve formülasyonu ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 grafiksel çözüm metodu ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 grafiksel çözüm metodu ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 simpleks çözüm metodu ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 simpleks çözüm metodu ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 ikilik ve duyarlılık analizi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 ikilik ve duyarlılık analizi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 ulaştırma modelleri ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 ulaştırma modelleri ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 ulaştırma modelleri ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 ulaştırma modelleri ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 ulaştırma modelleri ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar