DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cost Accounting I BUSZ   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.VEYİS NACİ TANIŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel maliyet kavramlarını ve maliyetlerin sınıflandırılması öğrenmek, işletmelerinin maliyetlerini karşılaştırabilir bilgiye sahip olmak.
Dersin İçeriği
Maliyet, gider ve zarar kavramlarının karşılaştırılması, maliyet ile bilanço ve gelir tablosu ilişkisinin belirlenmesi, maliyetlerin sınıflandırılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maliyet muhasebesinin anlamını, muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar
2) Maliyetlerin doğasını öğrenir
3) Maliyet kavramlarını öğrenir
4) Maliyetlerin sınıflandırılması öğrenir
5) Ürün maliyetinin hesaplanmasını öğrenir
6) Finansal tabloları öğrenir
7) İşletme içi raporlamayı öğrenir
8) Hammadde maliyetlerini öğrenir
9) İşçilik maliyetlerini öğrenir
10) Genel üretim giderlerini öğrenir
11) Maliyet bileşenleri üzerine ilave uygulamaları öğrenir
12) Sipariş maliyet sistemini öğrenir
13) Safha maliyet sistemini öğrenir
14) Safha maliyet sistemi: tekli safhayı öğrenir
15) Safha maliyet sistemi: çoklu safhayı öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve beklentiler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
2 Maliyetlerin doğası, kavramları ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Maliyetlerin doğası, kavramları ve sınıflandırılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Ürün maliyetinin hesaplanması, finansal tablolar ve işletme içi raporlama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Ürün maliyetinin hesaplanması, finansal tablolar ve işletme içi raporlama Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Maliyet bileşenleri: Hammadde ve İşçilik Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Maliyet bileşenleri: Genel üretim giderleri Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Maliyet bileşenleri üzerine ilave uygulamalar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Maliyet bileşenleri üzerine ilave uygulamalar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Sipariş maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Safha maliyet sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Safha maliyet sistemi: Tek safha Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Safha maliyet sistemi: Çoklu safha Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar