DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Marketing Management BUSZ   311 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.DENİZ ZEREN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere pazarlama yönetimi faaliyetlerinin iş dünyasında etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi kabiliyetini kazandırmaktır.Öğrencilerin pazarlama bilgi ve becerilerini geliştirmek ve karşılaşılan pazarlama fırsat ve problemlerini değerlendirerek en uygun pazarlama kararlarını almalarında yol göstermektir.
Dersin İçeriği
Bu ders pazar bölümleme ve hedefleme, ürün geliştirme, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmede ve toplumda pazarlamanın rolünü analiz eder
2) Pazarlama karması unsurlarını (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) ifade eder ve kullanır
3) Analitik, iletişim ve sunum becerilerini kullanır
4) Temel düzeyde startejik pazarlama planı geliştirir
5) Bütünleşik pazarlama yaklaşımını uygulayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ürün kavramı İlgili bölümleri okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ürün kavramı - İlgili bölümleri okumak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
4 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
5 Tutundurma (Promosyon) İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
6 Reklam ve Halkla İlişkiler İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
7 Satış Geliştirme ve Kişisel Satış İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Fiyatlama İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
10 İnternette Pazarlama İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
11 Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
12 Hizmet ve Kar Amacı Gütmeyen Örgüt Pazarlaması İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
13 Küresel Pazarlama İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
14 Etik ve Sosyal Sorumluluk İlgili bölümleri okumak Anlatım
Tartışma
15 Proje Sunumları Sunuma hazırlık Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar