DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Management Science II BUSZ   302 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mert DEMİRCİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMERT DEMİRCİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sayısal Yöntemler ile ilgili çeşitli tekniklerin (Tamsayılı programlama, Dinamik Programlama, Karar Teorisi, Kuyruk Teorisi, Oyun Teorisi) ve metodolojisinin öğretilmesi ve bu tekniklerle optimal çözümlerin elde edilmesi
Dersin İçeriği
tam sayılı programlama. dinamik programlama. karar teorisi. kuyruk teorisi ve oyun teorisi problemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karar verme tekniklerini kullanarak işletme problemlerine çözüm üretir
2) Bir problemi formüle edip matematiksel modelini oluşturur, modelden çözüme ulaşır ve hem modeli hem çözümünü kontrol ederek değerlendirir
3) Optimal kararların sayısal yöntemlerle desteklenmesini sağlar
4) Matematiksel formu en uygun karar modelini kullanarak çözme becerisi kazanır.
5) Kuyruk teorisi ve oyun teorisi ile ilgili gerçek hayat problemlerini kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 tam sayılı programlama ilgili dökümanların okunması Anlatım
Tartışma
2 tam sayılı programlama ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 tam sayılı programlama ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 tam sayılı programlama problemlerinin çözümleri ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 tam sayılı programlama problemlerinin çözümleri ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 dinamik programlama ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 dinamik programlama ilgili dökümanların okunması Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 karar analizi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 karar analizi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 kuyruk teorisi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 kuyruk teorisi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 oyun teorisi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 kuyruk teorisi ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 genel tekrar ilgili dökümanların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar