DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Cost Accounting II BUSZ   304 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Veyis Naci TANIŞ
Dersi Verenler
Prof.Dr.VEYİS NACİ TANIŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ürün maliyetlemesinde kullanılan maliyet muhasebesi sistemleri hakkında daha fazla bilgi vermek; planlama, kontrol ve karar verme aşamasında, maliyet bilgilerinin kullanılmasını göstermektir.
Dersin İçeriği
Birleşik ve yan ürün, Ana bütçe, Değişken ve Tam maliyet sistemi, Standart maliyet sistemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birleşik ürünleri öğrenir
2) Yan ürünleri öğrenir
3) Birleşik ve yan ürünlerin karar vermede kullanılmasını öğrenir
4) Ana Bütçeyi öğrenir
5) Ana Bütçenin karar vermede kullanılmasını öğrenir
6) Değişken Maliyet Sistemini öğrenir
7) Değişken Maliyet Sisteminin karar vermede kullanılmasını öğrenir
8) Tam Maliyet Sistemini öğrenir
9) Tam Maliyet Sisteminin karar vermede kullanılmasını öğrenir
10) Standart Maliyet Sistemini öğrenir
11) Standart Maliyet Sistemi: Standartların Tespitini öğrenir
12) Standart Maliyet Sistemi: Sapma Hesaplamasını öğrenir
13) Standart Maliyet Sistemi: Sapma Analizini öğrenir
14) Standart Maliyet Sistemi: Muhasebe Kaydını öğrenir
15) Standart Maliyet Sistemi: Sapma Kaydını öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, uyarılar ve beklentiler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
2 Birleşik ve yan ürünler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 Birleşik ve yan ürünler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 Birleşik ve yan ürünler: karar vermeye yönelik örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Ana Bütçe: Anlamı ve Önemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 Ana Bütçe: Anlamı ve Önemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
7 Değişken ve Tam Maliyet Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Değişken ve Tam Maliyet Sistemi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Değişken ve Tam Maliyet Sistemi: Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Değişken ve Tam Maliyet Sistemi: Örnekler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
12 Standart Maliyet Sistemi: Standartların Tespiti Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Standart Maliyet Sistemi: Sapma Hesaplama ve Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Standart Maliyet Sistemi: Sapma Hesaplama ve Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Standart Maliyet Sistemi: Muhasebe ve Sapma Kaydı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar