DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Financial Management II BUSZ   306 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Dersi Verenler
Prof.Dr.SERKAN YILMAZ KANDIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, işletmelerin firma değerinin maksimizasyonu amacını nasıl gerçekleştirdikleri ve bu amaca ulaşmak için finansal kararları nasıl aldıkları üzerine odaklanmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste finans matematiği, sermaye bütçelemesi teknikleri, sermaye maliyeti ve kar payı politikaları gibi temel finans konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paranın zaman değerini hesaplar
2) Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan sayısal yöntemleri öğrenir ve gerekli hesaplamaları yapar
3) İşletmelerin sermaye yapısının bileşenlerini öğrenir ve optimal sermaye yapısı konusundaki kuramsal yaklaşımları değerlendirir
4) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplar
5) İşletmelerin kar dağıtım politikalarını analiz eder
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Paranın Zaman Değeri-1 Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
2 Paranın Zaman Değeri-2 Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
3 Yatırımın tanımı, önemi, türleri, yatırım kararı için gerekli veriler. Yatırım projeleri değerlendirme yöntemleri. Geleneksel yöntemler: Ortalama karlılık Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
4 Paranın zaman değerini hesaba katan yöntemler: Net bugünkü değer yöntemi, karlılık endeksi yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
5 İç karlılık oranı yöntemi, yıllık eşdeğer gider yöntemi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
6 Yatırım projelerini değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması. Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Finansal pazarlar Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Finansman kaynakları Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Sermaye yapısı ve yapının oluşumu ile ilgili kararlar, optimal sermaye yapısı konusunda kuramsal yaklaşımlar Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
11 Optimal sermaye yapısının saptanmasında kullanılan yöntemler, hisse başına gelir analizi, nakit akışı analizi Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Borcun maliyeti,Özsermayenin maliyeti Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
13 Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
14 Kar dağıtım politikasının önemi ve kar dağıtım politikasını etkileyen etmenler, kar dağıtım şekilleri Finansal yonetim kitabının ilgili bolumunun okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 İşlenen Konuların Gozden Gecirilmesi Finansal yonetim kitabının ilgili konularının gozden gecirilmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar