DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Production Management II BUSZ   308 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Selçuk ÇOLAK
Dersi Verenler
Prof.Dr.SELÇUK ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir üretim sistemini etkin, verimli, rekabet edebilir ve işlevsel kılmak amacıyla verilmesi gereken operasyonel ve taktiksel kararları destekleyen bilimsel yaklaşımı ve ilgili yöntemleri aktarmaktır.
Dersin İçeriği
Üretim Planlamasının Tanımı, Önemi ve Temel ilkeleri, Satış Tahminleri ve Zaman Seri Analizi, Ana Üretim Planı Toplu Üretim Planlama ve Yöntemleri, Üretim Kontrol Sisteminin Yapısı konularını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üretim süreçlerini, alt evreleri ile birlikte açıklar.
2) Malzeme akışı, üretim değişkenleri gibi faktörleri dikkate alarak ekonomik bir imalat tasarımı kullanır.
3) Üretim sistemleri, üretim faktörleri, üretim yöntemleri konularını tanımlar.
4) Talep tahmini, envanter yönetimi, üretim planlama konularına ait prensip ve yöntemleri uygular.
5) Proje yönetimi ve alt süreçlerini izah eder.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
işletme ile ilgili kavramları listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama
X
2
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme
X
3
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklama; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklama
X
4
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklama
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklama
X
6
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirme
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanma
X
10
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanma
X
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma
X
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma
X
14
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma
X
16
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme
X
17
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama
X
18
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama
X
19
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme
X
20
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izleme ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlama
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Talep Tahmini Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Talep Tahmini Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Envanter Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Envanter Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Envanter Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Üretim Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Üretim Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Üretim Çizelgeleme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Üretim Çizelgeleme Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Toplu Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Toplu Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Malzeme İhtiyaç Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Malzeme İhtiyaç Planlama Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje Yönetimi Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili bölümlerin okunması ve Sınava yönelik çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar